Skip til hoved indholdet

Praktisk information

Eleverne kan tilbydes sideløbende støtte og boundervisning i eget hjem (§82b og §85) fra Socialpædagogisk Center, hvis der er behov og for at sikre et så helhedsorienteret tilbud som muligt. Stu-koordinator og det øvrige personale på Platform arbejder i det daglige tæt sammen med vores vejleder-kolleger i Socialpædagogisk Center blandt andre.

Der er flere muligheder for at søge om hjælp til befordring, når du går på stu. Dette kan blandt andet afgøres ifm. elevens sociale og helbredsmæssige forhold eller afstanden mellem hjem og uddannelsesstedet. Dette hjælper vi meget gerne med på stu. Kommunen kan blandt andet yde støtte til:

  • Taxakørsel

  • Buskort

  • Godtgørelse ifm. befordring

 

På Platform er det ikke muligt at have kørestol eller servicehund jf. beskrivelsen af elevgruppen.

Når den unge fylder 18 år, er der mulighed for at få uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp søges online i jobcentret tidligst 14 dage før den unge fylder 18 år.

Den unge må gerne have fritidsarbejde ved siden af stu og tjene op til 24.000,- kr. om året uden at blive modregnet. Det er desuden muligt at få socialt frikort. Hvis du er i tvivl kontakt venligst sagsbehandler i jobcentret om det eller læs mere om socialt frikort her.

Det er ikke muligt at få uddannelsesstøtte (SU) imens du går på stu.

 

Beskæftigelse

Når eleverne er færdige med deres stu-uddannelse er der en række muligheder for beskæftigelse. I løbet af de tre år vil eleverne i samarbejde med stu-koordinator, jobcenter og øvrigt personale afklare, hvilken form for beskæftigelse der efterfølgende vil være relevant for den unge. Det kan være:

  • Almindeligt lønarbejde

  • Uddannelse – videre skolegang

  • Flexjob (arbejde på særlige vilkår)

  • Skånejob (arbejde på særlige vilkår, hvis man modtager pension)

  • Beskyttet beskæftigelse

 

Hvis du ønsker optagelse på Stu Vejen, bedes du rette henvendelse til din uddannelsesvejleder. Indstillingen til stu, behandles i Vejen Kommunes visitationsudvalg, som træffer afgørelse. Find mere information her.

På stu følger vi folkeskolerne i Vejen Kommunes ferieplan. Se ferieplanen her.

Denne side er printet den 18-07-2024 22.29

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Links