Skip til hoved indholdet

Nørrevang

Er et kommunalt bo- og aktivitetstilbud i Vejen Kommune 

Botilbud

Botilbuddet er et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede med døgndækning, i form af en rådighedsvagt om natten.

Centeret er bygget i 70'erne og har været igennem en stor renovering i år 2003. Den fordeler sig på 2 adresser: Parkvej og Skodborg Nørregade. På adresserne er der i alt 26 lejligheder, heraf aflastningslejligheder. Lejlighederne er handicapvenlig indrettet.

Bofællesskabet er et tilbud til borgere der har behov for pædagogisk og praktisk støtte i hverdagen og omfattende hjælp til almindelige dagligdags funktioner, pleje og omsorg.

Aktivitetstilbud

Samvær og aktivitetstilbud er et tilbud til voksne med væsentlig fysisk og psykiske funktionsnedsættelse. Der er 19 pladser som primært er besat af beboerne fra Nørrevangs bodel.

Værkstedet har åbent hverdage fra 9-14.30

Beskæftigelsen tager udgangspunkt i den enkelte brugers interesser, formåen og behov.

Nørrevangs bodel er et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede med døgndækning, i form af en rådighedsvagt om natten.

Nørrevang er fysisk delt i 2 teams. Dette gør det daglige miljø mindre og mere overskueligt.
På Nørrevang indretter vi dagligdagen efter den enkeltes behov.

Måltiderne indtager vi gerne i vores fælleslokaler (i teams) men kan også indtages i egen lejlighed, sammen med andre eller alene.

Der hygges med tv, film, spil, musik og sang som du kan deltage i efter lyst og behov.

Hver fredag formiddag er der rundstykker og hygge i fælleslokaler på tværs af teams. Lørdag er der filmeftermiddag med fælleshygge.

I fritiden opfordrer vi beboerne til at bruge det sociale fællesskab, ved at besøge eller invitere hinanden i lejlighederne. Derudover kan de deltage i fællesspisning, filmaftener, fester, køkkenskole, gymnastik, marchture og festivals.

På Nørrevang afholdes desuden juleaften, nytårsaften, fastelavnsfest, høstfest, sommerudflugter og ferieture.

Den social pædagogiske indsats tager sit afsæt i at anerkende det enkelte individ. Ved hjælp af bl.a. neuropædagogiske strategier, forsøger vi at kompensere for specielle handicap, for derved at give den enkelte størst muligt kompetence, handlefrihed og ansvar for eget liv, med alt hvad dette indebærer. På Nørrevang er der konstant personaledækning. Fra 22:00 - 06:00 er der vågen nattevagt.

På Nørrevang er den enkelte beboer i centrum og der arbejdes ud fra individuelle hensyn.

Vi vægter selv/medbestemmelse højt. På beboer møderne trænes det at deltage i møder og at få indflydelse på fælles beslutninger. Der arbejdes med evnen til selvstændighed og lyst og vilje til at være medbestemmende.

Den enkelte er koblet på et kontaktteam, bestående af flere personaler. Hjemmevejlederne udarbejder skriftlige mål og delmål med/vedr. den enkelte, der anvendes til planlægning og evaluering af den socialpædagogiske indsats

Beboerne modtager generel støtte og vejledning, til at håndtere/ magte dagligdagen såsom hjælp til praktiske gøremål, indkøb, økonomi, følgeskab til div. konsultationer, selvbestemmelse og til udvikling af sociale kompetencer m.m.

På Nørrevang har vi beboerne i centrum og vægter Nærvær, Selvbestemmelse og respekt for den enkelte højt i vores samarbejde med beboerne.

Nørrevang består af 26 lejligheder, heraf nogle aflastningslejligheder. Lejlighederne har forskellig størrelse men alle er handicapvenlige med eget te-køkken og bad.

Huset er delt i 2 teams, hvor de 13 beboere har et fælles opholds rum hvor der kan spises og nydes film og fælles hygge.

Nørrevangs aktivitets og samværstilbud har en bred vifte af tilbud tilpasset den enkelte bruger. Her er stor spændvide i brugernes færdigheder og meget plads til det individuelle.

I værkstedet forsøger vi at opnå god harmoni mellem det produktorienterede og det procesorienterede således, at livsglæden øges. Vi har ingen krav vedr. produktion/salg og personlige aktiviteter prioriteres højt, så som motion/livsstil.

Vi ønsker at hjælpe brugerne med at skabe nye interesser således, at de med hjælp fra os får nye handlemuligheder i egen lejlighed.

Det er vigtigt at skabe og bibeholde relationer og herved modvirke ensomhed.

Et af vores mål er at skabe og vedligeholde eller afvikle færdigheder på en sådan måde at brugerne oplever livskvalitet, den enkelte skal opleve glæde og indhold i dagligdagen

Nogle af de ting vi arbejder med er:
Kreativ værksted: Fremstilling af årstidens pynt, strikning, syning, knytning, vævning, filtning, pileflet og meget mere.

Computer/smartboard-aktiviteter: Vi tilbyder hjælp til generel brug af computer, herunder også computerspil

Træværksted: Træslibning og maling, brug af dekupørsav, søjleboremaskine m.m.

Udendørs aktiviteter: lettere havearbejde, bålaktiviteter, presning af frugt, arbejde med pil m.m.

Fysiske aktiviteter: så som gå/løbebånd, motionscykel, sofacykel, stolegymnastik, gåture m.m.

Derudover har vi sang, musik og bevægelse. Vi har en ugentlig formiddag hvor vi synger, spiller, danser og laver fysisk aktivitet.

Herudover har vi besøg af vores lokale præst en gang om måneden, hvor der er gudstjeneste med altergang.

  • Ud over vores store have, med en fin petanquebane og en lille sø, består de fysiske rammer på Nørrevangs samvær og aktivitetstilbud af:
    Et stort fællesrum, som fungere både som kreativværksted, computerværksted, syværksted m.m. Her har vi også vores eget køkken.
  • Træværksted
  • Udendørs hyggekrog med udekøkken
  • Herudover har vi adgang til en stue med smartboard samt nogle motionsredskaber.

På Nørrevang modtager vi gerne pædagog-studerende i praktik (dog ikke øvelses-praktik).

Som studerende arbejder man både i bo og aktivitetsdelen, således at man opnår kendskab til begge arbejdsområder.

Som studerende har man stor frihed til projekter set i forhold til egne interesser, og man er et del af et team, som samarbejder om kontaktpersonrollen.

Nørrevang

Familie, Handicap & Socialpsykiatri

Skodborg Nørregade 6, 6630 Rødding

Ring til os

Denne side er printet den 18-07-2024 21.44

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Links