Skip til hoved indholdet

Bakkehuset

Bakkehuset er et bo- og værested, efter servicelovens bestemmelser. Huset består af 8 lejligheder samt fælles arealer.
Huset er bygget i 2005 og er beliggende i udkanten af Rødding by med ca. 1 km til bymidten.

Til Bakkehuset er der tilknyttet socialpædagogisk personale, der yder støtte og vejledning til borgerne. Der er 8 personaler tilknyttet huset, inklusiv en leder, stedfortræder og administrativ medarbejder.

Borgerne visiteres gennem kommunens sagsbehandlere.

Der er personaledækning i Bakkehuset på hverdage fra 7.00-22.00 og i weekender og helligdage fra 8.00-22.00.

Der er personaledækning i Bakkehuset på hverdage fra 7.00-22.00. I weekender og helligdage fra 8.00-22.00, hvor der er fælles morgenmad i Caféen.

Alle borgere har en individuel ugentlig hjemmedag, hvor hjemmevejlederen yder støtte og vejledning så den enkelte kan få hverdagen til at fungere.

Bakkehusets café er åbent for socialt samvær for alle efter kl. 15.00 i hverdagene. 

Det tilstræbes at alle borgere får tilbud om en beskæftigelse, hvor der tages hensyn til de individuelle behov hver borger har.

Der bruges mange ressourcer på, at vedligeholde et netværk for alle borgere, ligeledes arbejdes der også med at opretholde kontakt til pårørende.

Alle borgere forsøges motiveret til et aktivt fritidsliv, ligesom motion og kost også er en del af hverdagen.

Borgerne har i fritiden mulighed hjemlig hygge i egen lejlighed eller vælge at søge socialt samvær med andre borgere i Cafèen, hvor der snakkes over en kop kaffe, eller  læges puslespil, tv-kiggeri eller brug af den fælles computer. 

Hvis der foregår noget i lokalområdet, eller andet spændende, foretages der udflugter til dette, men en weekend kan også bare være afslapning i lejlighed, hvis dette er ønsket.

I ferier kan man tilmelde sig ture, disse bliver opslået i god tid, så man kan se hvad der bydes på dette år.

Målgruppen er udviklingshæmmede og senhjerneskadede voksne med varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, der har behov for støtte og vejledning iht. Lov om Social Service.

P.t. er der tilbud til udviklingshæmmede, senhjerneskadede og autister. Bakkehuset skal servicere persongrupper, der kan profitere af, at bo i et moderat beskyttet miljø, hvor der ikke er døgndækning.

Beboernes og borgernes behov er meget forskellige, såvel på det kommunikative, psykiske, fysiske som adfærdsmæssige plan. Også funktionsniveauet varierer meget. Nogle borgere har omfattende behov for støtte, vejledning, omsorg og personlig pleje mens andre borgere er forholdsvis selvhjulpne.

Bakkehusets tre grundværdier er; Plads til forskellighed, Relationer & Udvikling.

Det er vigtigt, at vores fælles holdninger til værdier bliver diskuteret grundigt, og at alle bakker op om dem. I den anledning afholdte vi i Bakkehuset den en temadag, hvor Konsulent / coach / cand.mag. i psykologi og virksomhedsledelse Sanne Ganzhorn, guidede os gennem en spændende dag omhandlende - Identitet og værdier -.

Det overordnede formål med temadagen var at præcisere, hvad er vores kerneydelse, identitet, værdier og praksis.

Sanne Ganzhorn er garanten for at man flytter sig fra "plejerland til mulighedernes land". Vores personalegruppe fik fokus på hvor det er hensigtsmæssigt at ændre adfærd, og at påtage sig større ansvar for de processer de er en del af. Temadagen har været med til at igangsætte en proces, hvor fokus blev flyttet fra mangeltænkning, til mulighedstænkning og succeser.

Processen startede med en gennemgang af nedenstående:

1, 2, 3 - den logiske rækkefølge

Vi skal vide, hvor vi skal hen. Vi skal vide, hvad der er vigtigt for os, først derefter, kan vi opstille de konkrete mål.

1 vision

Visionen er retningen - det meget langsigtede mål. Når vi har en vision, som vi kan forholde hos til, kan vi tage gode beslutninger.

2 værdier

Værdier er det, vi kender os selv på og det, vi ønsker andre skal kende os på. 2 værdier er realistisk - 5 værdier bliver ligegyldige.

3 mål

En fokuseret indsats på 3 mål skaber synlige resultater og kan indarbejdes i vores konkrete daglige handlinger.

Der er plads til 8 beboere, som hver har deres egen lejlighed. Beboerne lejer sig ind i botilbuddet med almindelige lejekontrakter.

Botilbuddet er opdelt i 2 fløje med hver 4 boliger i lavt bebyggelse. Til hver fløj er en stue samt et køkken alrum.
Beboernes lejligheder er på brutto 69 m2 inkl. bad og gang. Alle lejligheder indeholder 1 rum samt eget bad, tekøkken og terrasse. Badeforholdene i alle badeværelser er specielt indrettet til fysisk handicappede.
Adgang til beboernes lejligheder sker via fællesarealet.

Der er en fælles have til botilbuddet.

I midten af huset har vi café delen, som er et fællesrum med køkken-alrum og tv-hjørne, hvor der forefindes handicapvenlige toiletforhold. I forbindelse med caféen er der kontor og personalefaciliteter.

Det faste personale består af socialpædagoger, for at sikre en fællesfaglig indsats, derudover er der ansat en administrativ medarbejder.

Bakkehuset

Familie, Handicap & Socialpsykiatri

Bakkegårdsparken 124 O, 6630 Rødding

Ring til os

Tilsynsrapporter Bakkehuset

Tilsynsrapport Bakkehuset

Denne side er printet den 18-07-2024 22.29

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Links