Skip til hoved indholdet
    Hjem Bo-områder Handicap Lille Veum

Lille Veum

Vi arbejder ud fra kerneopgaven "Professionel støtte til et godt liv". Vi tror på, at et godt liv er et aktivt liv og vi tror, at et aktivt liv bl.a. udgøres af sunde døgnrytmer, reelt produktivt arbejde, aktive fritidsaktiviteter, sund kost – og så lidt sjov og spas, selvfølgelig.

På Lille Veum arbejdes der med individuelle mål i Nexus for hver enkelt borger, som 4 gange årligt evalueres og danner grundlag for et årligt statusmøde med borger og myndighed. I samarbejde med borgeren har vi fokus på indsatsmålene og på den pædagogiske indsats med henblik på at sikre den rette hjælp, støtte og vejledning i hverdagen.

Vi arbejder ud fra 4 pædagogiske metoder og 5 kvalitetsdefinitioner, samt Vejen Kommunes værdier.

Al visitering til Lille Veum foregår igennem sagsbehandler og kommune, der derfor skal kontaktes ved interesse i et bo- eller beskæftigelsestilbud.

Lille Veum

Familie, Handicap & Socialpsykiatri

Lille Veumvej 6, 6650 Brørup

Ring til os

Denne side er printet den 18-07-2024 22.29

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Links