Straksteam

Hvem er vi?

STRAKS er et uvisiteret tilbud, som har til formål at forebygge at psykisk sårbare borgere mister deres psykiske funktionsevne og dermed fodfæstet i livet.

STRAKS yder en tidlig indsats inden eventuelle tilstande forværres, og centralt for borgere der kan få støtte igennem et STRAKS forløb er, at borgeren skal kunne reetablere mestringsevnen i løbet af maximalt 6 måneder.