Straksteam

Hvem er vi?

STRAKS er et uvisiteret tilbud efter § 82 a, b og c i SEL, som har til formål at forebygge at psykisk sårbare borgere mister deres psykiske funktionsevne og dermed fodfæstet i livet. STRAKS yder dermed en tidlig indsats inden eventuelle tilstande forværres, og centralt for borgere der kan få støtte igennem et STRAKS forløb er, at borgeren skal kunne reetablere mestringsevnen i løbet af maximalt 6 måneder.

Hvad laver vi/kerneopgaven?

Vores kerneopgave i STRAKS er:

I samarbejde med borgeren, at styrke og udvikle borgerens kompetencer til at mestre eget liv

Dette gør vi i STRAKS bl.a. gennem massivt individuelt og gruppeorienterede intervenerende forløb Alt sammen med et særligt fokus på at understøtte den enkelte borgers recovery proces.

I STRAKS samarbejder vi med både eksterne og interne samarbejdspartnere for at understøtte den enkeltes recovery proces bedst muligt.

Målgruppeafsnit i forhold til egen afdeling

Borgere fra det 17.år, og som kan vendes i døren i løbet af et 6 måneders forløb