Straksteam

Hvem er vi?

STRAKS er et tilbud om støtte- og kontaktperson til borgere med sindslidelser, til borgere med et stof-eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Når der er skabt kontakt, vil støtte- og kontaktpersonens funktion i det videre arbejde være at bygge bro til omverdenen, f.eks. de kommunale myndigheder, væresteder, behandlersystemet, sundhedsvæsenet etc.

STRAKS kan kontaktes ved akutte henvendelser af samarbejdspartnere og pårørende eller hvis du som borger har en bekymring omkring en medborger.

Kontakt STRAKS på: 51 50 98 88