Skip til hoved indholdet

BO-støtten & Søndergade

Bo-Støtten er beliggende på henholdsvis Fredensvej 10 og Søndergade 72 i Brørup.

Antal pladser i tilbuddet

 • 11 pladser i træningslejligheder efter Servicelovens § 107 – midlertidigt tilbud. Ud over 9 træningslejligheder er der en fælles lejlighed, hvor der ud over fælles køkken og opholdsstue også er et medarbejderkontor samt vagtværelse (med sovende nattevagt).
 • Søndergade 72, er et bo-tilbud efter Serviceloven § 85. Tilbuddet giver støtte til borgere, som bor i eget hjem og som har brug for støtte udover dét, som tilbydes i § 85 regi (hjemmevejledning). Søndergade har 3 lejlighedspladser og fællesarealer.

Målgruppe i Bo-Støtten

 • Borgere med en sindslidelse, som i en periode i sit liv ikke magter at klare sig i egen bolig og som har behov for døgndækning.
 • Borgere der har behov for struktur og socialpsykiatrisk støtte for at få en personlig afklaring af egne sociale og personlige kompetencer.
 • Borgere der skal have støtte til at finde egen identitet og lære at se/arbejde med de muligheder de har for at komme videre i livet.
 • Borgere der har et ønske om udvikling.

Målgruppe i Søndergade

 • Borgere med en sindslidelse, som i en periode i sit liv ikke magter at klare sig i egen bolig og som har behov for socialpædagogisk støtte, men ikke døgn-støtte.
 • Borgere der har behov for struktur og socialpsykiatrisk støtte for at få en personlig afklaring af egne sociale og personlige kompetencer.
 • Borgere der skal have støtte til at finde egen identitet og lære at se/arbejde med de muligheder de har for at komme videre i livet.
 • Borgere der har et ønske om udvikling.

Målet med tilbuddet

At borgeren blive klar til at flytte fra træningslejligheden til anden boform evt. med mindre støtte.

Formålet med tilbuddet

Vi har en recoveryorienteret rehabiliterende tilgang og fokus er:

 • At den enkelte beboer ved en målrettet træning kan tage øget ansvar for eget liv samt leve en mere selvstændig tilværelse.
 • At hjælpe med at tackle sårbarhed og give rygstød til at klare tilværelsens fremtidige udfordringer.
 • At den enkelte ved hjælp af mestringsstrategier og bæredygtige relationer overtager sit eget liv og magter at leve det.
 • At arbejde identitetsstyrkende ved hjælp af jeg-støttende samtaler, så beboeren får en psykisk robusthed, så han/hun kan arbejde med at gøre egen drøm om det fremtidige liv til virkelighed.
 • Støtte beboeren i at få fokus på egne ressourcer og styrkes i at bruge dem.
 • At afdække beboerens mulighed for at kunne bo i egen lejlighed eller udflytning til anden boform.
 • At støtte beboeren i at klargøre arbejds-/uddannelsesmuligheder.
 • At støtte i at opbygge/styrke beboerens netværk (offentlige instanser og privat netværk).

Hvilke tilbud er der i Bo-Støtten

 • Fællesspisning alle ugens dage
 • Ugentlige beboerrådsmøder

Hvilke tilbud er der i Bo-Støtten og Søndergade

 • Mulighed for deltagelse i recoverykurser
 • Deltagelse i sportsaktiviteter
 • Udflugter samt årlig ferietur

Bo-Støtten og Søndergade

Familie, Handicap & Socialpsykiatri

Fredensvej 10, 6650 Brørup

Ring til os

Denne side er printet den 18-07-2024 22.28

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Links