Værkstedet Elmegade

Hvem er vi?

Værkstedet Elmegade er et beskyttet beskæftigelsestilbud. Vi har ca. 30 borgere tilknyttet i alderen 18-70 år.

Det er vores mål at styrke den enkelte borgers følelse af selvværd igennem arbejdsidentitet, medindflydelse, livskvalitet samt støtte til at skabe et socialt netværk med positive relationer.

Er du interesseret?

Målgruppen er borgere der har fået tilkendt førtidspension med en betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Du visiteres hertil igennem din sagsbehandler i Familie, Handicap & Socialpsykiatri.

Kunne du tænke dig at høre mere om Værkstedet Elmegade, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Heinrich Schjøth-Kristensen.

Værkstedet

Arbejdet indebærer lettere montageopgaver for primært private virksomheder, som ønsker hjælp til at få løst en opgave. Der er mulighed for at lave både simple og mere varierende opgaver.

På Værkstedet Elmegade bestræber vi os på at tilbyde et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø med forskellige arbejdsopgaver. Vi tilrettelægger arbejdet således, at det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø tilgodeses mest mulighed, og med fokus på den enkeltes ressourcer og evner for medindflydelse og medbestemmelse. Der skal være rum og plads til den enkelte borger og vores forskelligheder.

Vi udvikler og konstruere desuden hjælpeværktøj til den enkelte borger, så denne har mulighed for at udføre de forskellige arbejdsopgaver.

Job med løntilskud (Skånejob)

På Værkstedet Elmegade har vi en skånejobskoordinator ansat til at oprette job med løntilskud (det man tidligere kaldte skånejob). Job med løntilskud er for borgere der er tilkendt en førtidspension, hvor formålet er at opnå eller fastholde beskæftigelse. Det er uanset, om det er borgerens første job eller det er en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Pt. har vi ca. 20 borgere tilknyttet som alle er i job med løntilskud.

Skånejobskoordinatoren støtter op om at finde det rette job hos den rette virksomhed, samt løbende at støtte op med råd og vejledning, således at det bliver en succes med glæde og gensidig tilfredsstillelse for både borger og arbejdsgiver.

Ofte vil der være en kort praktik på et par uger i virksomheden inden en evt. ansættelse med løntilskud. I den periode er der mulighed for at lære hinanden at kende, og få afprøvet og lært de forskellige arbejdsopgaver.

Det kan f.eks. være rutineprægede opgaver, hvor der ikke stilles for store krav til borgeren. Der vil både under praktikken og ansættelsen være mulighed for et mentorforløb. Mentoren kan enten være en medarbejder eller leder i virksomheden. Der ydes økonomisk støtte til dette.

Arbejdstiden er max 25 timer ugentligt og lønnen ligger på ca. på 1/3 del af mindstelønnen.