Afklaring og støtte

Hvem er vi?

Afdeling Afklaring og Støtte tilbyder forløb til borgere efter hhv. § 82 a og b samt § 85 i serviceloven.

Der arbejdes sammen med borgerne om såvel en afklaring af deres støttebehov samt interventioner ift. deres aktuelle støttebehov.

Målgruppe

Borgere fra det 18. år, og som kan have såvel et funktionshandicap og et psykisk handicap samt socialt udsatte