Afklaring og støtte

Hvem er vi?

Afdeling Afklaring og Støtte tilbyder forløb til borgere efter hhv. § 82 a og b samt § 85 i serviceloven.

Der arbejdes sammen med borgerne om såvel en afklaring af deres støttebehov samt interventioner ift. deres aktuelle støttebehov.

Hvad laver vi/kerneopgaven?

Vores kerneopgave i Afklaring og Støtte er:

I samarbejde med borgeren, at styrke og udvikle borgerens kompetencer til at mestre eget liv

Dette gør vi i afdelingen bl.a. gennem individuelt og gruppeorienterede intervenerende forløb. Alt sammen med et særligt fokus på at understøtte den enkelte borgers recovery- og empowerment proces.

I afklaring og støtte samarbejder vi med både eksterne og interne samarbejdspartnere for at understøtte den enkeltes recovery proces bedst muligt.

Målgruppeafsnit i forhold til egen afdeling

Borgere fra det 18.år, og som kan have såvel et funktionshandicap og et psykisk handicap samt socialt udsatte