Bo-Områder Socialpsykiatri

Bo-området består af Holtegården der er beliggende i Rødding og Bostøtten og Søndergade der er beliggende i Brørup.

Til daglig ledes afdelingerne af afdelingsledere der er ansvarlig for den daglige drift og som refererer til Centerlederen for de Socialpsykiatriske Bo-områder.

Vores kerneopgave er at være medskaber i, at borgeren får deltagelsesmuligheder i eget liv, og bliver så selvhjulpne som muligt.