Veum Dag

På Veum Dag ønsker vi at give borgerne en arbejdsidentitet. Hvert værksted har meningsfyldte arbejdsopgaver og arbejdsdagen har et element af produktion og synlige resultater. Centret er om formiddagen inddelt i følgende værksteder: dyr, køkken, tekstil, gartneri, pedel, medie og træ/brænde. Om eftermiddagen vægter vi det kreative samt udeliv og bevægelse.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers muligheder, forudsætninger og ressourcer. Det betyder, at alle brugerne på Veum Dag opnår læring inden for en række fagområder, såvel som almen dannede områder. Der er på centret oparbejdet stor viden og erfaring om personer med Prader-Willi syndrom.

Vi arbejder for, at borgeren får størst mulig indflydelse og magt over eget liv samt opnår øget selvtillid og selvværd gennem et aktivt beskæftigelsestilbud.