Dagcenter Kærhøj

Hvem er vi?

Dagcenter Kærhøj er et aktivitets- og samværstilbud. Vi har 28 fuldtidspladser og tilbuddet har til formål at opretholde eller forbedre personlige færdigheder, livsvilkår samt udvikle og vedligeholde motoriske færdighed.

Vi tilstræber et miljø med baggrund i etiske værdier, menneskeligt ligeværd samt mulighed for indflydelse på egen hverdag.

Samarbejdet med pårørende og botilbud vægtes højt i opgaveløsningen.  

Er du interesseret?

Målgruppen er borgere der har fået tilkendt førtidspension med en betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgernes funktionsniveau varierer meget og nogen har et omfattende behov for støtte, vejledning og omsorg, imens andre borgere er selvhjulpne.

Kunne du tænke dig at høre mere om Dagcenter Kærhøj, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Heinrich Schjøth-Kristensen.

Dagcentret

Dagcentret tilrettelægger et beskæftigelsestilbud der har et arbejdslignende indhold eller beskæftigelse med kreative aktiviteter. For de borgere som ikke kan beskæftigelsesopgaverne tilbydes der aktiviteter der har karakter af samvær og oplevelser.

Vi bestræber os på at have et fast personale, fast daglig rytme og struktur over ugen, således at vores borgere oplever genkendelighed og tryghed.

Dagcentret er opdelt i 2 gange og hver gang har 2 basisgrupper. Personalet er tilknyttet en bestemt basisgruppe, men arbejder på gangen sammen i teams omkring borgerne og aktiviteterne. Alle borgere er tilknyttet en basisgruppe. Borgerne er fortrinsvis inddelt efter interesse og vi tilstræber at have så harmoniske grupper som muligt.

Derudover bliver der arbejdet på tværs, så alle interesserede borgere kan tilmelde sig en udbudt aktivitet f.eks. ture, svømning, fisketur, sang/musik og musik/bevægelse. Derudover deltager vi sammen i en festival arrangeret af dagcenteret.