Kontaktoplysninger

Administration
Navn Telefonnr. E-mail
Administrationen 79965030 (hovednummer) Send digital post

 

 

Ledelse
Navn Stilling Telefonnr. E-mail
Michael Grangaard Leder 21557609 micgr@vejen.dk
Sune Pors Afdelingsleder 79965019 Send digital post
Karen Johanne Løvschall Afdelingsleder 79965036 Send digital post
Heinrich Schjøth-Kristensen Afdelingsleder 20446796 Send digital post

 

 

Straks
Navn Telefonnr. Digital post
Hovednummer 79965030 Send digital post
Recoverykursusafdeling
Navn Telefonnr. E-mail
Hovednummer 79965030 Send digital post

 

 

Dagcenter Kærhøj, Kærhøjparken 11, 6600 Vejen

 

Navn Telefonnr. Digital Post
Hovednummer 79 96 50 80 Send digital post
Værkstedet Elmegade, Elmegade 12, 6600 Vejen
Navn Telefonnr. Digital Post
Elmegade 79 96 50 85 Send digital post