Tilbud for borgere i forløb

Fokus

Fokus er et mestringsforløb for dig, der ønsker at blive bedre til at danne venskaber og forstå sociale spilleregler. Forløbet strækker sig over 8 uger og foregår i gruppe. De emner vi beskæftiger os med er samtalens kunst, psykoedukation og konflikthåndtering. Forløbet er både teoretisk og med praktiske øvelser.

For mere information kontakt vores Straks-team

Stemmehøregruppen

Stemmehørergruppen er et mestringsforløb for dig der hører stemmer, og ønsker at opnå større kontrol over stemmerne. Du kommer til at tale med andre der også hører stemmer. Forløbet varer 6 måneder og der er mulighed for forlængelse.

Tidspunktet vi mødes på er torsdage fra 9.30-11.30

Gruppen mødes Skolegade 7, Brørup.

Hverdagens struktur

Hverdagens struktur er et mestringsforløb for dig der ønsker at blive bedre til at skabe god struktur i dit liv. Vi introducere strukturværktøjer som ugeskemaer og digitale strukturhjælpemidler. De aktiviteter og gøremål vi arbejder med i gruppen er bl.a. døgnrytme, hygiejne, rengøring, kost indkøb og fritid. 

Gruppeforløbet er 1 gang ugentligt i 2 timer.

Gruppen mødes Skolegade 7, Brørup.                       

Hverdagens økonomi

Hverdagens økonomi er et mestringsforløb for dig der ønsker at blive bedre til at styre din økonomi. Du lærer at lægge budget, og får redskaber til at håndtere økonomien.

Samtalerne foregår Skolegade 7, Brørup.   

Hverdagens mad

Hverdagens mad er et mestringsforløb for dig der ønsker at lave mere sund og billig mad. Vi laver madplaner, handler ind, laver mad og spiser sammen. Der er fokus på det sunde måltid, samtidig med at det skal smage godt.

Gruppen mødes Skolegade 7, Brørup

"Lær at takle din angst"

”Lær at takle din angst” er et mestringsforløb for dig der ønsker redskaber til at håndtere din angst. Vi arbejder bl.a. med den kognitive metode, eksponering og vejrtrækningsøvelse. Du har mulighed for at dele dine erfaringer om hvad der virker ifht. din angst og høre hvordan andre i gruppen håndtere deres angst.

Det er individuelt hvor lang tid forløbet varer.

Gruppen mødes på Industrivej Vest 20, Vejen.

Børnegruppe

Børnegruppen er for børn mellem 7-14 der har en forældre der er psykisk sårbar. Vi tilbyder et fælles forum hvor børnene kan tale der er svært i trygge rammer. Vi har det sjovt og hyggeligt med hinanden. Laver øvelser, spiller og leger.

Vi spiser sammen.

Børnegruppen er et samarbejde mellem Socialpædagogisk Center og Børn-og Unge enheden.

Gruppen mødes onsdag 16.30-19.00, på Skolegade 7, Brørup.

For mere info kontakt Socialpædagogisk Center eller Børn– og unge enheden.

Forældregruppe

Forældregruppen er for dig der er psykisk sårbar og har børn. Vi arbejder med hvordan du bedst støtter dine børn i de udfordringer de oplever i hverdagen. Vi taler f.eks. om hvordan man kan tale med sit barn om sin psykiske sårbarhed.

Vi serverer brød og kaffe.

Forældregruppen er et samarbejde mellem Socialpædagogisk Center og Børn-og Unge enheden.

Gruppen mødes fredag kl. 10.00-12.00, på Skolegade 7, Brørup.

For mere info kontakt Socialpædagogisk Center eller Børn –og unge enheden.</

Cirkeltræning

Cirkeltræning er for dig der gerne vil i form

Der trænes i 28 minutter. Maskinerne der anvendes står i en cirkel og alle maskinerne indstilles automatisk til en.

Det vil sige tempo og belastning er individuelt og derfor kan alle deltage uanset styrke og kondition.

Der vil ikke være andre deltagere i selve cirkeltræningen. Men fitnesscenteret anvendes muligvis af andre.

Der er mulighed for at tale om hvordan træningen har været, hvis der er behov for det, samt en kort samtale hvis der er noget der er svært.

Der er mulighed for omklædning på stedet.

Vi træner om onsdagen fra 11-12 i Ny i Fitness, Jacob Gades Allé 2, 6600 Vejen