Platform

Hvem er vi?

Platform er et støttet beskæftigelses tilbud hvor vi sammen arbejder. Vi har alsidige arbejdende værksteder ledet af socialfagligt personale. Her arbejdes både med de direkte jobmæssige kompetencer og alt det bagvedliggende der kræves af en for at kunne gå på arbejde eller komme i uddannelse.

Hvad laver vi/kerneopgaven?

Vores kerneopgave i Platform er:

I samarbejde med borgeren, at styrke og udvikle borgerens kompetencer til at mestre eget arbejdsliv

Dette gør vi bl.a. gennem arbejdsfællesskaber, meningsskabende jobopgaver og borgerinddragelse. Alt sammen med et særligt fokus på at understøtte den enkelte borgers recovery proces.

Formålet med et forløb i Platform er, at man udvikler sig både arbejdsmæssigt og personligt i et omfang så man kan tage skridt videre ud i arbejdslivet. Dette være sig i form af skånejob, praktik, uddannelse eller ordinært arbejde.

I Platform samarbejder vi med både eksterne og interne samarbejdspartnere for at understøtte den enkeltes recovery proces bedst muligt. Dette kan f.eks. være et samarbejde med STRAKS teamet for at udvikle fremmødestabilitet via kortvarigt støtte i hjemmet, eller at borgeren deltager i forløb i Recovery Kursus Afdelingen for at tilegne sig nye kompetencer eller skabe ny indsigt i sig selv og sine psykiske udfordringer.

Hvilke tilbud er der i den enkelte afdeling

Platform har adskillige arbejdende værksteder. Vores tilbud er altid under udvikling i en dialog med borgerne om hvad der er meningsskabende arbejde for dem, samt en vurdering af hvordan Platform bedst ruster borgerne til at træde ud på arbejdsmarkedet eller en uddannelse.

På nuværende tidspunkt har Platform følgende værksteder:

Værkstedet, Industrivej Vest

På værkstedet tager vi opgaver ind fra virksomheder. Der er mulighed for at lave simple, eller mere varierede montage- eller pakkeopgaver. Derudover har vi træ-værksted, sy-værksted og glas-værksted hvor vi laver egne produkter til salg.

Café Noget Særligt, Vejen Bibliotek

I Café noget særligt laver vi mad og betjener kunder. Vi serverer b.la. sandwich, salater, kaffe og kage. Der er mulighed for at have meget kundekontakt og for kun at arbejde i køkkenet. I caféen sælger vi også produkterne fra Værkstedet.

Café Noget Særligt drives i et samarbejde med Vejen Idrætscenter

Servicegruppen

I serviceafdelingen slår vi græs og ordner haver for private borgere og offentlige institutioner. Vi vedligeholder vores ejendomme og laver lettere håndværkarbejde. Derudover arbejder vi som flyttefolk.

Rengøring

Vi gør rent på Socialpædagogisk Centers matrikler. Dette inkluderer bl.a. støvsugning, gulvvask, aftørring af flader, tømning af skraldespande mm.

Teknik-team

Teknik-team er en arbejdsplads i Platform, hvor vi laver IT-support for personale og borgere på Socialpædagogisk Center. Vi udvikler tekniske løsninger, laver grafisk design, giver IT-support, redigerer film, sætter IT arbejdspladser op mm.

Naturpleje

I Naturpleje rydder vi buske, fælder mindre træer og på anden måde forskønner offentlige naturområder i et samarbejde med Teknik & Miljø afdelingen ved Vejen Kommune.

Målgruppeafsnit i forhold til  egen afdeling

Platform er for mennesker med en psykisk sårbarhed der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Man kan enten komme i Platformforløb hvis man er tilkendt førtidspension, eller såfremt man er tilknyttet Vejen Jobcenter og er på en offentlig ydelse.

Er du interesseret?

Kunne du tænke dig at høre mere om Platform, kan du kontakte Heinrich Schjøth-Kristensen, eller din sagsbehandler.

Vi tilbyder støttet beskæftigelse på følgende områder: