Platform

Hvem er vi?

Platform er et beskyttet beskæftigelsestilbud til borgere med psykiske/psykiatriske sårbarheder. Vi har forskellige arbejdende værksteder, som er ledet af et socialfagligt personale. Vores hovedfokus er, at det skal være meningsfuldt at være tilknyttet som medarbejder i beskyttet beskæftigelse. Derudover arbejder både personale og medarbejdere sammen om at få løst opgaverne.

Der er ca. 65 borgere tilknyttet i alderen 18 år til pensionsalderen.  

Her arbejdes både med erhvervs- og arbejdsmarkedsrettede kompetencer, samt de personlige kompetencer det kræves, for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet eller for at komme i uddannelse.

Derudover er der mulighed for at du kan tage din STU-uddannelse hos os. Formålet er at give den unge muligheden for at udvikle sine personlige, sociale og faglige kompetencer. Uddannelsen skal hjælpe den unge til bedst muligt at kunne mestre voksenlivet samt udvikle en arbejdsidentitet som bygger broen videre til fremtidig beskæftigelse.

Er du interesseret?

Du kan enten blive visiteret til beskyttet beskæftigelse hos Platform via din sagsbehandler i Familie, Handicap & Socialpsykiatri eller via din jobrådgiver i Jobcenter Vejen.

Kunne du tænke dig at høre mere om Platform, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Heinrich Schjøth-Kristensen eller din jobrådgiver.

Det er din UU-vejleder der kan hjælpe dig med at blive visiteret til en STU-uddannelse.

Vi tilbyder støttet beskæftigelse på følgende områder:

Værksted og Montage

På værkstedet tager vi primært opgaver ind fra private virksomheder, som ønsker hjælp til at få løst en opgave. Der er mulighed for at lave både simple og mere varierende opgaver. Derudover har vi et træværksted og et metalværksted, hvor vi laver egne kreative produkter med henblik på slag til private.

Vores mål er, at du oplever hvordan man indgår på en industriarbejdsplads med genkendelige opgaver og hvor kvalitet og præcision går hånd i hånd.

Café Noget Særligt - Vejen Bibliotek

Café Noget Særligt er et partnerskab imellem Vejen Idrætscenter og personalet fra Socialpædagogisk Center. Caféen er placeret på Vejen Bibliotek, hvor vi laver og sælger sandwich, salater, kaffe og kage samt betjener kunderne. Der er både mulighed for kun og arbejde i køkkenet, men også gode mulighed for kundekontakt, hvis man har lyst og mod på det. Derudover sælges de kreative produkter som værkstedet har lavet.

Vores mål er, at du lærer noget om kundebetjening at indgå i et køkken og at være servicemindet

Skov og Service

I samarbejde med Teknik & Miljø vedligeholder serviceafdelingen grønne områder både private virksomheder og offentlige institutioner. De slår bl.a. græs og klipper hæk. Derudover har de et skovhold der står for træfældning.

Samtidigt hjælper vi med at vedligeholde ejendomme, laver lettere håndværksarbejde og give en hånd med som flyttemænd.

Vores mål er, at du lærer at arbejde med grønne opgaver og bliver tryg ved forskellige redskaber, samt at du lærer at indgå og blive en del af et team

IT og Teknik

Hos It-værkstedet laver vi IT-support for borgere og personale på Socialpædagogisk Center. Derudover udvikler vi bl.a. også vores hjemmeside, laver grafiske designs og redigerer film.

Vores mål er, at du bliver tryg og udvikler dine evner, hvis du i fremtiden kan se dig selv i et arbejde, som kræver IT færdigheder

Praktik

Som medarbejder visiteret til Platform har du også mulighed for at komme i kortere eller længere praktikker hos private eller offentlige virksomheder og institutioner. Praktikken etableres i samarbejde med dig, virksomheden og evt. din jobrådgiver.

Formålet med en praktik kan bl.a. job med løntilskud at afprøve specifikke brancher og arbejdsopgaver, eller at afdække og genoptræne din erhvervsevne.