Vores mål

 Dagcentret Kærhøjs mål er: 

  • at fremskaffe/tilrettelægge beskæftigelsestilbud der har arbejdslignende indhold, eller beskæftigelse med kreative aktiviteter.
  • for borgere der ikke kan beskæftiges på almindelig vis tilbydes: aktiviteter der har karakter af samvær og oplevelser.
  • udvikle og vedligeholde motoriske færdigheder.
  • give borgeren mulighed for indflydelse på hverdagen (brugerindflydelse).
  • tilstræbe tæt samarbejde til botilbud og pårørende.
  • tilstræbe at miljøet har baggrund i etiske værdier d.v.s. ligeværd, at vi som mennesker er lige meget værd.