Vi tilbyder

Dagcentret Kærhøj er fysisk opdelt i Nordgangen og Sydgangen. Hver gang har igen to basisgrupper. Personalet er tilknyttet en bestemt basisgruppe, men arbejder på gangen sammen i teams omkring borgerne og de forskellige aktiviteter.

Alle borgere er tilknyttet en basisgruppe med tilhørende basispersonale. Borgerne er fortrinsvis inddelt efter interesse og en tilstræbning efter så harmoniske grupper som muligt.

Kærhøj arbejder desuden sammen på tværs, hvor alle interesserede borgere kan tilmelde sig en udbudt aktivitet, hvor bestemte personaler på tværs af gruppeopdelingen står for indhold og afvikling af aktiviteten fx ture, svømning, fisketur, sang/musik og musik/bevægelse. Derudover deltager vi i en festival.