Beskyttet værksted - Værkstedet Elmegade

Værkstedet Elmegade er et beskyttet beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103. Værkstedet Elmegade beskæftiger ca. 30 borgere, kvinder og mænd i alderen 20 – 70 år. Værkstedet Elmegade tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på det ordinære arbejdsmarked.

Nogle af Værkstedet Elmegades mål er, at styrke den enkelte borgers arbejdsidentitet, medindflydelse, livskvalitet og hjælpe dem at skabe sociale relationer, og derved styrke følelse af selvværd gennem medindflydelse og sociale relationer.

Arbejdstilbuddet indebærer lettere montageopgaver for industrien. Værkstedet Elmegade er med til at give virksomheden et image om socialt engagement og ansvarlighed, og vi giver virksomhederne mulighed for at få løst arbejdsopgaver, der oftest ikke er tid til i hverdagen.

På Værkstedet Elmegade bestræber vi os på, at tilbyde et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø med mange forskellige arbejdsopgaver. Det er et vigtigt led i vores målsætning, at arbejdet tilrettelægges såle-des, at det sociale og psykiske arbejdsmiljø tilgodeses og fungerer så optimalt som muligt. Der skal være plads til den enkelte borger, og der tages hensyn til forskelligheder.

På Værkstedet Elmegade konstrueres hjælpeværktøj til den enkelte borger, så denne har mulighed for at udføre de forskellige arbejdsopgaver