BO-Støtten og Søndergade

Bostøtten er er beliggende på henholdsvis Fredensvej 10 og Søndergade 72 i Brørup.

Antal pladser i tilbuddet:

 • 11 pladser i træningslejligheder efter Servicelovens § 107 – midlertidigt tilbud. Ud over 9 træningslejligheder er der en fælles lejlighed, hvor der ud over fælles køkken og opholdsstue også er et medarbejderkontor samt vagtværelse (med sovende nattevagt).
 • Søndergade 72, er et bo-tilbud efter Serviceloven § 85. Tilbuddet giver støtte til borgere, som bor i eget hjem og som har brug for støtte udover dét, som tilbydes i § 85 regi (hjemmevejledning). Søndergade har 3 lejlighedspladser og fællesarealer.

Målgruppe i Bo-Støtten:

 • Borgere med en sindslidelse, som i en periode i sit liv ikke magter at klare sig i egen bolig og som har behov for døgndækning.
 • Borgere der har behov for struktur og socialpsykiatrisk støtte for at få en personlig afklaring af egne sociale og personlige kompetencer.
 • Borgere der skal have støtte til at finde egen identitet og lære at se/arbejde med de muligheder de har for at komme videre i livet.
 • Borgere der har et ønske om udvikling.

Målgruppe i Søndergade:

 • Borgere med en sindslidelse, som i en periode i sit liv ikke magter at klare sig i egen bolig og som har behov for socialpædagogisk støtte, men ikke døgn-støtte.
 • Borgere der har behov for struktur og socialpsykiatrisk støtte for at få en personlig afklaring af egne sociale og personlige kompetencer.
 • Borgere der skal have støtte til at finde egen identitet og lære at se/arbejde med de muligheder de har for at komme videre i livet.
 • Borgere der har et ønske om udvikling.

Målet med tilbuddet:

At borgeren blive klar til at flytte fra træningslejligheden til anden boform evt. med mindre støtte.

Formålet med tilbuddet:

Vi har en recovery- og rehabiliterende tilgang og fokus er:

 • At den enkelte beboer ved en målrettet træning kan tage øget ansvar for eget liv samt leve en mere selvstændig tilværelse.
 • At hjælpe med at tackle sårbarhed og give rygstød til at klare tilværelsens fremtidige udfordringer.
 • At den enkelte ved hjælp af mestringsstrategier og bæredygtige relationer overtager sit eget liv og magter at leve det.
 • At arbejde identitetsstyrkende ved hjælp af jeg-støttende samtaler, så beboeren får en psykisk robusthed, så han/hun kan arbejde med at gøre egen drøm om det fremtidige liv til virkelighed.
 • Støtte beboeren i at få fokus på egne ressourcer og styrkes i at bruge dem.
 • At afdække beboerens mulighed for at kunne bo i egen lejlighed eller udflytning til anden boform.
 • At støtte beboeren i at klargøre arbejds-/uddannelsesmuligheder.
 • At støtte i at opbygge/styrke beboerens netværk (offentlige instanser og privat netværk).

Hvilke tilbud er der i Bo-Støtten:

 • Fællesspisning alle ugens dage
 • Ugentlige beboerrådsmøder

Hvilke tilbud er der i Bo-Støtten og Søndergade:

 • Mulighed for deltagelse i recoverykurser
 • Deltagelse i sportsaktiviteter
 • Udflugter samt årlig ferietur