Nørregadehus 75

Vi tilbyder

Målet i Nørregadehus 75 er, at tilbyde borgeren mulighed for at leve et "almindeligt liv" som andre borgere i samfundet. Det betyder, at alt der vedrører den enkelte borger udføres i boligen. D.v.s. tilberedning af mad (varm mad købes ved en lokal udbyder), vask og vedligehold af tøj, individuelle indkøb til boligen, herunder madvarer.

Alle borgere spiser deres mad i boligen eller hos hinanden efter ønske. En gang i ugen laves der mad i botilbuddets fælleskøkken.

Målet med det "almindelige liv" har til hensigt at give borgeren mulighed for individuel livsrytme med høj grad af ejerskab og indflydelse på eget liv fremfor "gruppeliv". Gruppeliv forekommer som noget man vælger til, f.eks. i fritidsaktiviteter såsom marchture, svømning, ridning, Cafè og udflugter.</

Vores mål

Målet for Nørregadehus 75 er at yde vejledning og støtte til:

  • at tilrettelægge det omsorgsmæssige og socialpædagogiske arbejde, så miljøet giver mulighed for at leve et individuelt liv med oplevelse af livskvalitet/selvværd
  • at udøve den til enhver tid fornødne omsorg og pleje
  • at sikre et socialpædagogisk miljø, der giver mulighed for individuel rytme
  • at vedligeholde motoriske færdigheder
  • at udvikle/iværksætte kommunikationssystemer der dagligt kan anvendes
  • at sikre borgeren mulighed for indflydelse på eget liv, træffe valg i alle henseender, hvor det er muligt
  • at sikre kontakt til familie og venner
  • at sikre muligheder for oplevelser, indkøb i nærmiljøet, udflugter, ferieophold
  • at sikre overensstemmelse i tilbuddet i hjemmemiljø og beskæftigelsestilbud
  • at sikre anden faglig bistand i fornødent omfang.
Foreningen for sansehaven

Foreningens formål er at samle midler til at udnytte sansehaven bedre, med flere aktiviteter, sanseting og hygge. Vi har efterhånden været primus motor i mange ting i haven. Alt foregår selvfølgelig i samarbejde med ledelsen samt Vejen Boligforening.

Bestyrelsen består af fem pårørende til borgere, der bor i Nørregadehus, samt stedets ledelse. Midler til de forskellige indkøb er kommet fra borgere og pårørende i Nørregadehus, samt fonde og foreninger.

Har du lyst til at bidrage kan det ske via banken med: reg. nr. 9421 kontonummer 0724 551 890.

Det er også muligt at bidrage med kontanter eller MobilePay, kontakt da formanden Dorte Østergaard, mail: dorteravnostergaard@gmail.com, telefon 51 21 05 62. Har du spørgsmål eller idéer, er du også velkommen til at kontakte formanden.