Nørregadehus 73

Nørregadehus 73 er et botilbud for voksne udviklingshæmmede efter Servicelovens § 105

Nørregadehus 73 består af 10 lejligheder, derudover er der en fælleslejlighed, der består af stue og køkken og 2 kontorer.

Borgerne der bor i botilbuddet har alle varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og tilbydes pædagogisk og praktisk støtte.

Der arbejdes ud fra et humanistisk menneskesyn. Der arbejdes med Relationspædagogik, Tegn til tale, Gentle Teaching og Selv- og medbestemmelse.

 

Vi tilbyder

Nørregadehus 73 har personaledækning på hverdage fra kl. 07.00 til kl. 23.00. Efter kl. 23.00 er der tilknyttet nattevagt for hele Nørregadehus. Nattevagten går 3 runder i løbet af natten.

Personalet støtter de borgere, der har behov for det, med at komme op om morgenen. Borgerne har en fast ugentlig hjemmedag, hvor der ydes støtte og vejledning samt motivation. Om eftermiddagen, når borgerne kommer hjem fra arbejde, mødes de ofte i fælleslejligheden til kaffe, hvor dagens oplevelser deles.

En pædagog handler dagligt ind, er der en borger, der ønsker at deltage i dette, er det selvfølgelig muligt. Hver anden tirsdag afholdes beboermøder, hvor ønsker for arrangementer, ferie og trivsel drøftes. Informationer fra personalet gives også på disse møder.

Borgerne har mulighed for at deltage i forskellige arrangementer såsom;

 • Diskotek
 • Zumba
 • Bowling
 • Fællesspisning
 • Festivals
 • Marchture
 • Diskotek
 • Musik

Botilbuddet arrangerer desuden årligt:

 • Fastelavnsfest
 • Ferieture
 • Juleaften og nytårsaften.
Vores mål

Målet for Nørregadehus 73 er at yde vejledning og støtte til:

 • at leve et individuelt liv med oplevelser af livskvalitet/selvværd
 • at have mulighed for indflydelse på eget liv og i at træffe valg
 • at udvikle og vedligeholde motoriske færdigheder
 • at få kendskab til sund levevis via kost og motion
 • indkøb, udflugter, aktiviteter, ferieophold personlig hygiejne, rengøring af bolig, vask af tøj mv.
 • at opretholde en sund økonomi
 • at få kendskab til samfundets normer og regler
 • at fastholde kontakten til familie, venner og kærester
 • dialog og socialt samvær
Foreningen for sansehaven

Foreningens formål er at samle midler til at udnytte sansehaven bedre, med flere aktiviteter, sanseting og hygge. Vi har efterhånden været primus motor i mange ting i haven. Alt foregår selvfølgelig i samarbejde med ledelsen samt Vejen Boligforening.

Bestyrelsen består af fem pårørende til borgere, der bor i Nørregadehus, samt stedets ledelse. Midler til de forskellige indkøb er kommet fra borgere og pårørende i Nørregadehus, samt fonde og foreninger.

Har du lyst til at bidrage kan det ske via banken med: reg. nr. 9421 kontonummer 0724 551 890.

Det er også muligt at bidrage med kontanter eller MobilePay, kontakt da formanden Dorte Østergaard, mail: dorteravnostergaard@gmail.com, telefon 51 21 05 62. Har du spørgsmål eller idéer, er du også velkommen til at kontakte formanden.