Selvbestemmelse

Borgere med særlige behov har samme grundlovssikrede rettigheder og pligter i forhold til selvbestemmelse og privatlivets ukrænkelighed som alle andre borgere i samfundet. De har blot nogle fysiske eller psykiske begrænsninger som gør, at de skal have støtte til at gøre brug af disse rettigheder og udtrykke deres ønsker.