Pædagogik og pædagogisk tilgang

Vi ønsker at skabe et botilbud/værested med tydelige rammer for den pædagogiske indsats, og samtidigt være en attraktiv arbejdsplads, hvor faglig udvikling i form af forskellige efteruddannelser/kurser er en naturlig del af vores arbejdsplads.

Af kurser kan nævnes:

  • Kursus i senhjerneskade
  • Kursus i VUM
  • Demens kursus
  • Velfærdsteknologi
  • Autisme navigator
  • Førstehjælpskurser og løbende opdatering af samme