Ligeværdighed og integritet

Bakkehuset hviler på et fundament, hvor vi møder hinanden ligeværdigt. Medmenneskelighed, anerkendelse, respekt og indlevelsesevne er omdrejningspunkter i arbejdet med borgerne.