Gæster i beboernes hjem

Vores udgangspunkt er, at vi arbejder som gæster i den enkelte borgers hjem med den særlige respekt og ydmyghed, det fordrer. Det er borgerens trivsel, kommunikation og livskvalitet, som er udgangspunktet for indsatsen. Relationen og respekten for borgerens selvbestemmelse, integritet og ret til at sætte dagsorden i eget liv, er omdrejningspunktet i den pædagogiske praksis.

I hjemmet tilbydes følgende:

  • Pædagogisk støtte med fokus på kompensation for psykiske, sociale og kommunikative funktionsnedsættelser, således at borgeren udnytter sine ressourcer og potentialer bedst muligt.
  • Støtte og vejlede borgerne i deres mulighed for selvbestemmelse og evne til at knytte relationer til andre.
  • Hjælp til administration i dagligdagen (økonomisk - personligt - sundhedsmæssigt).

Vi oplever, at en åben og humoristisk tilgang - skaber en tryg, positiv og god atmosfære!